Vlada Kantona Sarajevo

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Adresa: 
Reisa Džemaludina čauševića 1
Telefon: 
+387 33 562-046
Mail: 
skupstina@skupstina.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Služba
Ministarstvo: 
Skupština
Lokacija: