Vlada Kantona Sarajevo

JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Hifzi Bjelevca br 40
Telefon: 
+387(0)33 405-165 (C
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: