ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO

Adresa: 
Alipašina 19
Telefon: 
+387(0)33 233-281
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: