Vlada Kantona Sarajevo

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - International University of Sarajevo

Adresa: 
Hrasnička cesta 15
Telefon: 
+387 33 957 101/1
Fax: 
+387 33 957 105
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: