Vlada Kantona Sarajevo

Institut za jezik

Adresa: 
Hasana Kikića 12
Telefon: 
200-117
Fax: 
206-864
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: