Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo

Adresa: 
Halida Nazečića 4
Telefon: 
+387(0)33 561-350
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: