Vlada Kantona Sarajevo

Institut za istoriju Sarajevo

Adresa: 
Alipašina br. 9
Telefon: 
+387 (0)33 209-36
Fax: 
+ 387 (0)33 217-2
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: