Gimnazija Obala

Adresa: 
Obala Kulina bana 3
Telefon: 
214-960
Fax: 
214-960
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: