Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva

Adresa: 
Fra Anđela Zvizdovića 1
Telefon: 
+ 387 (0)33 296 4
Fax: 
+ 387 (0)33 296 4
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: