Vlada Kantona Sarajevo

Fakultet islamskih nauka

Adresa: 
Ćemerlina 54
Telefon: 
251-046
Fax: 
232-981
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: