Vlada Kantona Sarajevo

Druga osnovna škola - Ilidža

Adresa: 
Školska 1, Hrasnica
Telefon: 
514-137
Fax: 
510-640
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: