DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Vrazova 11
Telefon: 
+387(0)33 292-500
Mail: 
kjudzs@bih.net.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: