DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Blažuj 2
Telefon: 
+387(0)33 696-502
Vrsta organizacije: 
Samostalna kantonalna upravna organizacija
Ministarstvo: 
Vlada
Lokacija: