Vlada Kantona Sarajevo

DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Hamida Dizdara 1
Telefon: 
+387(0)33 560-402
Mail: 
info@dp.ks.gov.ba
Vrsta organizacije: 
Kantonalna upravna organizacija u sastavu ministarstva
Ministarstvo: 
Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: