Vlada Kantona Sarajevo

CENTAR ZA KULTURU - ORGANIZACIONA JEDINICA: COLLEGIUM ARTISTICUM

Adresa: 
Terezija bb
Telefon: 
+387(0)33 270-750
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: