Vlada Kantona Sarajevo

Arhitektonski fakultet

Adresa: 
Patriotske lige 30
Telefon: 
663-944
Fax: 
213-494
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: