APOTEKE SARAJEVO

Adresa: 
Saliha Hadžikuseinovića Muvekita 11
Telefon: 
+387(0)33 722-660
Fax: 
+387(0)33 722-667
Mail: 
informativna@apoteke-sarajevo.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo zdravstva
Lokacija: