Vlada Kantona Sarajevo

Okvirni sporazum-ugovor za usluge dezinfekcije i dezinsekcije u objektima Kantona Sarajevo u 2017. god.

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
14.03.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1766,70
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-7-2-90/16
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE

Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN nije moguće unijeti jer se ne radi o otvorenom postupku, već se unosi broj Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke sa Portala JN.

Datum unosa: 
21.03.2017