Okvirni sporazum-ugovor "VINOJUG"

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
"VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.02.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
27324,18
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
11.03.2016