Vlada Kantona Sarajevo

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke VW (LOT1) - UP

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
AUTODELTA d.o.o Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
11.10.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke VW (LOT1) - UP

Datum unosa: 
22.10.2019
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova