Vlada Kantona Sarajevo

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke "Škoda" (LOT2)

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Datum potpisivanja ugovora: 
25.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke "Škoda" (LOT2)

Datum unosa: 
11.10.2019
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova