Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO
Datum potpisivanja ugovora: 
13.05.2019

Okvirni sporazum o sukcevisnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara.
 

Datum unosa: 
15.05.2019
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova