Okvirni sporazum o ustupanju poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima KS

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
35111500 Sistem za sprečavanje požara
Ugovor potpisan sa: 
GRANULO-RE d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
04.04.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
5491,98
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
11.04.2018