Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
45000000 Građevinski radovi
Ugovor potpisan sa: 
SPRŽO COMPANY d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
06.04.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
140400,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-1-3-1-5-26/18
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
12.04.2018