Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Hyundai

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
50112200 Usluge održavanja vozila
Ugovor potpisan sa: 
"HYUNDAI-AUTO BH" D.O.O.
Datum potpisivanja ugovora: 
28.02.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4680,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
12.03.2018