Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja "kafe aparata" u bife-ima KS

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
50000000 Usluge popravaka i održavanja
Ugovor potpisan sa: 
ARTIKA d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
20.03.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
52650,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
11.04.2018