Vlada Kantona Sarajevo

Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja aplikacije "IBM Lotus Domino i Notes platforme" Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
PROCOM d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
11.06.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
42120,00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
30.08.2018