Okvirni sporazum o pružanju i korištenju vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo u 2018. godini

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.02.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
19166,94
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-7-2-112/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Napomena: Kako se radi o postupku male vrijednosti /konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/ ne postoji opcija unosa broja obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već se unosi broj izvještaja o provedenom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
19.02.2018