Okvirni sporazum o osiguranju imovine-objekata LOT 1

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
03.01.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
13887,80
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1095
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
1230-7-2-102/17
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Napomena: Kako se radi o postupku male vrijednosti (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), ne postoji opcija unosa broja obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN, već se unosi broj Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke.

Datum unosa: 
10.01.2018