Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja elektro instalacija u objektima KS