Održana edukacija za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore

Povodom predstojećeg Internog audita u Kantonu Sarajevo, Ured za kvalitet je 07.10.2011.godine organizovao edukaciju za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore. Predavanja su imala za cilj podsjetiti PRK i interne auditore na obavezne aktivnosti koje su u okviru sistema upravljanja kvalitetom ministarstva i službe dužni provoditi. Edukativno izlaganje sa akcentom na upravljanje procesima koji se provode u Kantonu Sarajevo održao je angažovani eksterni predavač, s ilustracijom shematskog prikaza pod nazivom „Auditiranje procesa“ . Pored ostalog istaknuta je važnost utvrđivanja kriterija i metoda kojima se osigurava efektivno provođenje i nadzor nad tim procesima. Interni audit u Kantonu Sarajevo provoditi će se u periodu od 17-24 oktobra tekuće godine.