Održana edukacija za državne službenike o “Efikasnom upravljanju sukobom interesa u institucijama Kantona Sarajevo“

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Tima Vlade Kantona Sarajevo i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, jučer je održana edukacija namijenjena državnim službenicima iz Kantona Sarajevo o „Efikasnom upravljanju sukobom interesa u institucijama Kantona Sarajevo“.

O „Sukobu interesa“ u dva dijela prisutnima je govorila ekspertica za sukob interesa Danka Polovina Mandić.

Prvi dio predavanja se odnosio na sukobe interesa u kojima se mogu naći državni službenici, dok se drugi ticao sukoba interesa imenovanih lica, odnosno bosanskohercegovačkih funkcionera svih nivoa vlasti.

Nakon toga, predsjednik Tima Vlade KS i šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvaliteta Erduan Kafedžić upoznao je državne službenike i sa Registrom imenovanih zvaničnika u KS, njegovim značajem za poduzimanje aktivnosti u prepoznavanju pojavnih oblika sukoba interesa, ali i sa planiranim načinom izrade internih akata koji će regulisati ovu oblast.

S ciljem pružanja neposredne pomoći prilikom izrade pomenutih akata, svim prisutnima je uručen po primjerak „Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u javnom sektoru“, kojeg su ranije namjenski priredili jučerašnji predavači u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. 

“Imenovana lica i državni službenici - krivično procesne osnove zakonodavstva u Bosni i Hercegovini” tema je sa kojom je član Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Nermin Šehović na kraju ove edukacije upoznao prisutne državne službenike.

Zainteresiranost i odziv državnih službenika je bio izuzetno dobar, a edukaciji su prisustvovali predstavnici svih ministarstava, službi i samostalnih kantonalnih uprava.