Odluka o raskidu ugovora

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 
282-7-1-59/18
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovorni organ je bio prinuđen da raskine ugovor zbog nepoštivanja roka isporuke predmeta nabavke od strane izabranog ponuđača.

Datum unosa: 
08.02.2019