Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
24.10.2017
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video
opreme za opremanje prostorije za rad sa maloljetnim licima.
 

Datum unosa: 
24.10.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova