Odluka o poništenju postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
23.07.2018
Postupak poništen: 
DA
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Datum unosa: 
23.07.2018