Odluka o poništenju postupka javne nabavke, isporuke i montaže klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo