Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih namjenskih ormara

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja o nabavci: 
07.01.2019
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Datum unosa: 
10.01.2019
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova