Odluka o poništenju postupka javne nabavke ustupanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata KS - LOT 2