Odluka o poništenju Odluke za LOT 1 - Isporuka nafte i naftnih destilata