Odluka o poništenju Odluke za LOT 1 - Isporuka nafte i naftnih destilata

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
08.02.2018
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
1230-1-1-93-4-9/18
Postupak poništen: 
DA

Napomena: Umjesto broja postupka nabavke objavljenje na Portalu AJN BiH unosi se broj obavještenja o poništenju postupka nabavke za LOT 1, a umjesto broja Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka, unosi se broj Službenog glasnika BiH, gdje je objavljeno poništenje postupka nabavke za LOT 1.

Datum unosa: 
12.02.2018