Odluka o poništenju javne nabavke, isporuke i montaže rampi za kontrolu prolaza za potrebe KS