Odluka o pokretanju postupka za Nabavka stručne literature