Odluka o pokretanju postupka - ustupanje usluga tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platforme