ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTOMETRA SA PLAMENOM,GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
10.11.2017
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
110000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Datum unosa: 
10.11.2017