Odluka o pokretanju postupka jn za zakup poslovnog prostora