Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga popravke vozila marke Ford za potrebe Kantona Sarajevo 1

Stručna služba za zajedničke poslove
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja o nabavci: 
15.11.2016
Postupak poništen: 
NE
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Datum unosa: 
24.11.2016