Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku motornih vozila za potrebe KUIP