Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca odobrenih 2011-12