Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za rekonstrukciju podnih obloga kućica za smještaj službenih pasa, sanacioni radovi na objektu PS Hadžići i objektu Odjeljenja za edukaciju

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja o nabavci: 
30.11.2017
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za rekonstrukciju podne obloge kućica za smještaj službenih pasa,
sanacioni radovi na objektu PS Hadžići i objektu Odjeljenaj za edukaciju.
 

Datum unosa: 
01.12.2017
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova