Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluge hotelskog smještaja

Kabinet premijera
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja o nabavci: 
22.06.2017
JRN/CPV: 
55110000 Usluge hotelskog smještaja
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
10670-8-2-3/17
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
1250,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Agencija S-tours d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Datum unosa: 
13.07.2017