Vlada Kantona Sarajevo

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (Nabavka opreme) UK

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja o nabavci: 
18.06.2019
JRN/CPV: 
30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
16062,93
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
EMADO d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
EMADO d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
15.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
16062,93
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
16062,93
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Datum unosa: 
19.06.2019