Odluka o pokretanju postupka javne nabavke intervencijskih vatrogasnih uniformi i intervencijskih vatrogasnih čizama

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
10.11.2017
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
420000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
282-1-1-60-3-30/17
Datum unosa: 
10.11.2017