Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka bio-hemijskog, forenzičkog potrošnog materijala i mater. za biološko vještačenje u laboratorijama MUP KS

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja o nabavci: 
26.02.2016
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
54200,00

Odluka o pokretanju postuka javne nabavke - Sukcesivna isporuka bio-hemijskog, forenzičkog
potrošnog materijala i materijala za biološko vještačenje u laboratorijama MUP-a KS.
 

Datum unosa: 
26.02.2016
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova